Hyvän työelämän puolesta

Tatsi kysyi eduskuntaan ensimmäistä kertaa valituilta kansanedustajilta, millaisen työllisyyslupauksen he tekisivät tulevalle nelivuotiskaudelleen.

Kuva: Saara Taussi

”Ammattiliitoille on saatava kanneoikeus. Ammattiliittojen mahdollisuus viedä työnantaja oikeuteen edistäisi reilumpaa työelämää, kun syrjintä sekä väärinkäytökset saataisiin asianmukaisesti selvitettyä. Yksittäisen palkansaajan on hyvin vaikea lähteä prosessiin, eivätkä kaikki myöskään tiedä oikeuksistaan.”

Elisa Gebhard (SD) 

Kuva: Mikko Huotari

”Työllisyysasteen nostaminen ei tapahdu kepillä, vaan porkkanalla ja välittämisellä. Erityisen tärkeää on purkaa työllistymisen esteenä olevia terveydellisiä haasteita ja panostaa niiden ennaltaehkäisyyn. Tämä vaatii paitsi työkykyjohtamiseen ja työhyvinvointiin liittyviä toimia, myös työttömien lakisääteisten terveyspalveluiden korjaamista ja osatyökykyisten parempaa huomioimista.”

Pinja Perholehto (SD)

”Työvoimapoliittisista karensseista on luovuttava ja on siirryttävä järjestelmään, jossa työttömyysetuuden maksatus jatkuu heti kun henkilö on korjannut moitittavaa menettelyään.

Pitkäaikaistyöttömyys on Suomen suurin työvoimapoliittinen ongelma. Sitä ei ratkaista työttömyysturvaa leikkaamalla tai sen ehtoja kiristämällä, vaan henkilökohtaisella ohjauksella, tuella, riittävillä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluilla ja tarvittaessa koulutuksella. Työttömille pitää taata oikeus palkkatuettuun työpaikkaan 12 kuukauden työttömyyden jälkeen. 

Työttömyysturvan suojaosa oli pandemian aikana 500 eurossa, mikä osoittautui hyväksi tavaksi turvata osa-aikatyötä tekevien työttömien mahdollisuuksia työskennellä ja tienata. Suojaosaa tulee korottaa, jotta työmarkkinatuella ja omalla työllä olisi mahdollista päästä köyhyysrajan yli.” 

Laura Meriluoto (Vas)

Kuva: Sofia Nevalainen

”Puolustan työttömyysturvaa, enkä tule kannattamaan työttömyysturvan heikentämistä. Lyhytnäköisten leikkausten asemasta tarvitaan panostuksia muun muassa työvoimapalveluihin ja niiden vaikuttavuuteen. 

Työllisyyden edistäminen vaatii uudenlaista otetta myös työhyvinvoinnin edistämiseen. Meidän yhteisenä asianamme on saada jokainen suomalainen jaksamaan työelämässä. Tämä edellyttää etenkin mielen haasteisiin ja kuormitukseen puuttumista ennaltaehkäisevillä palveluilla.”

Eemeli Peltonen (SD)

Jätä kommentti