Vinkit ja linkit työttömälle

Sisällysluettelo

Työnhaku
Työuran ja työkyvyn selvittäminen
Velkojen selvittely
Sosiaaliset tuet ja etuudet, työttömyysturva
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Työttömien yhdistykset – toimintaa, tietoa ja tukea

Työnhakuvalmennus

Työnhakuvalmennuksessa saat tukea ja ohjausta työnhakuun. Työnhakuvalmennuksessa opit hakemaan työtä tavoitteellisesti ja itsenäisesti eri työnhakukanavia käyttäen. Työnhakuvalmennus sopii sinulle, jos sinulla on riittävä koulutus tai kokemus työllistymiseen, mutta työnhakuasiakirjasi kaipaavat päivitystä ja haluat ajantasaista tietoa työmarkkinoista.

Uravalmennus

Uravalmennuksessa saat tukea ja ohjausta urasuunnitteluun ja työllistymiseen. Uravalmennuksessa saat tietoa ja tukea ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojesi selkiyttämiseen, koulutukseen hakeutumiseen ja työelämävalmiuksien kehittämiseen. Uravalmennus sopii sinulle, jos olet esimerkiksi alanvaihtaja tai olet ollut poissa työelämästä jonkin aikaa.

https://toimistot.te-palvelut.fi/valmennukset

Työvoimakoulutukset

RekryKoulutus

Työllisty RekryKoulutuksen kautta! Rekrytoivassa koulutusohjelmassa yhdistyy opetus oppilaitoksessa sekä työssäoppiminen yrityksessä. RekryKoulutukset kestävät yleensä 3-9 kuukautta. Koulutuksia toteutetaan useilla eri ammattialoilla, esimerkiksi ohjelmointi-, myynti- ja markkinointi- sekä rakennusaloilla. RekryKoulutukset on suunnattu työnhakijoille, jotka soveltuvat haussa olevan alan työhön ja ovat motivoituneita kouluttautumaan alalle. RekryKoulutuksiin haetaan TE-toimiston koulutushakemuksella.

https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/

Europassin avulla voi koota portfolion omasta osaamisesta, ja etsiä työpaikkoja ja opiskelumahdollisuuksia koko Euroopasta. Europassi-portaali ehdottaa käyttäjän kiinnostuksen kohteiden ja kokemuksen perusteella erilaisia vaihtoehtoja. Käyttäjät voivat tallentaa portaaliin todistuksiaan, hakemuksia ja ansioluetteloitaan turvallisesti yhteen paikkaan. Europassissa voi myös koota itselleen erilaisia ansioluetteloita.
https://europa.eu/europass/fi
https://www.oph.fi/fi/europassi

Taidolla työhön

Taidolla työhön on neljän viikon mittainen, käytännönläheinen ja maksuton koulutus lomautetuille ja työttömille. Koulutuksessa kehitetään työssä ja työnhaussa tarvittavaa osaamista kuten digitaitoja, vuorovaikutustaitoja, kirjoitustaitoja ja matemaattisia taitoja sekä työelämätaitoja.
https://www.tsl.fi/koulutus/koulutusta-tyottomille/taidolla-tyohon.html

Mistä hakea töitä?

Te-palvelut sekä Kunta-rekry 

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/
Paikalliset TE-palvelut – TE-palvelut 

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopiston työpaikat (helsinki.fi) 

Yleiset 

Selaa avoimia työpaikkoja – Duunitori 
Avoimet työpaikat Suomessa ja ulkomailla | Oikotie Työpaikat 
9 890 Työpaikat, avoimet työpaikat: Helsinki – 2021 | Indeed.com 
Avoimet työpaikat – Työpaikkahaku (rekrytointi.com) 
Avoimet työpaikat (folka.fi) 
Avoimet työpaikat Helsinki · Manpower 
Avoimet työpaikat (barona.fi) 
https://account.jobportal.fi/tyopaikat

Valtio 

https://www.valtiolle.fi/fi-FI

Kirkko 

https://evl.fi/tietoa-kirkosta/toissa-kirkossa/avoimet-tyopaikat

Kaupan ala 

https://s-ryhma.fi/tyopaikat/avoimet-tyopaikat
https://www.kesko.fi/tyopaikat/avoimet-tyopaikat/

Rakennusala

Avoimet työpaikat – ARE | ARE.fi – Elinvoimaa rakennuksille. 

Toimisto

https://www.eilakaisla.fi/avoimet-tyopaikat
Työpaikat | Maailma.net 

Liitot ja järjestöt

https://www.sak.fi/me-olemme-sak/tyopaikat

Kykyviisari on ilmainen työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä kaikille työikäisille. Kykyviisarin avulla vastaaja voi selvittää omaa tilannettaan, keskeisiä vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Kykyviisari mahdollistaa myös työ- ja toimintakyvyssä tapahtuneen muutoksen tarkastelun, jos arviointi toistetaan. Kykyviisari on saatavilla usealla eri kielellä.
https://sivusto.kykyviisari.fi

AVO Ammatinvalintaohjelma

AVO on ammatin valinnassa auttava maksuton itsearviointitehtävien kokonaisuus. Kysymyksiin vastaamalla pohdit tavoitteitasi ja löydät niitä vastaavia ammatteja.
https://asiointi.mol.fi/avo/responsive/self-evaluation.xhtml

Voit ottaa yhteyttä Takuusäätiön Velkalinjaan ja Kysy rahasta -chattiin, kun sinulla on rahahuolia ja haluat keskustella omasta tai läheisesi raha- ja velkatilanteesta. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja voit keskustella anonyymisti. Neuvonta on valtakunnallista ja maksutonta.
https://www.takuusaatio.fi/palvelut-ja-materiaalit/velkalinja-ja-kysy-rahasta-chat/

Talous- ja velkaneuvojat auttavat sinua, kun olet huolissasi omasta taloudestasi. Saat neuvoja kaikenlaisiin arjen talousasioihin, kuten rahankäytön suunnitteluun ja budjetissa pysymiseen. Voit ottaa talous- ja velkaneuvontaan yhteyttä, vaikka sinulla ei olisi velkaa tai sitä on vähän. Talous- ja velkaneuvonnasta saat apua myös velkatilanteeseen. Talous- ja velkaneuvoja muun muassa selvittää kanssasi taloudellista tilannettasi, auttaa punnitsemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja auttaa laatimaan maksusopimuksia. Lisäksi talous- ja velkaneuvoja osaa neuvoa sinua järjestelylainan ja velkajärjestelyn hakemisessa.

Oikeusaputoimistojen talous- ja velkaneuvonta on maksutonta ja sitä järjestää valtio. Neuvontaa antavat talous- ja velkaneuvojat sekä heitä avustavat oikeusapusihteerit. Neuvonta on luottamuksellista ja henkilöstöä sitoo vaitiolovelvollisuus.
https://oikeus.fi/talousjavelkaneuvonta/fi/index.html#

Talousneuvolat

Talousneuvola on matalankynnyksen palvelu, jossa voit keskustella ilman ajanvarausta arjen raha-asioista. Siellä voit pohtia tilannettasi, saada neuvoja ja kartoittaa vaihtoehtojasi asiantuntijoiden kanssa.
https://oikeus.fi/talousjavelkaneuvonta/fi/index/apuatalousvaikeuksiin_1/otayhteytta/talousneuvola.html

Ulosottolaitoksen sähköisen asiointipalvelun lisäksi nettisivuilta löytyy runsaasti tietoa ulosotosta sekä mm. maksukehotuksista, palkan ulosmittauksesta ja neuvoja velkaongelmiin.
https://www.ulosottolaitos.fi/fi/index.html#

Kela huolehtii työttömän perusturvasta maksamalla peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea.
https://www.kela.fi/tyottomat

Oma työttömyyskassa

Työttömyyskassa myöntää työttömille jäsenilleen ansiopäivärahaa ja vuorotteluvapaalla oleville jäsenilleen vuorottelukorvausta. Ota yhteyttä työttömyyskassaasi.

Esimerkiksi A-kassa on kaikille avoin työttömyyskassa eli kuka tahansa työssä käyvä voi liittyä siihen millä tahansa ammattinimikkeellä tai alasta riippumatta.

Työttömyyskassa maksaa ansiopäivärahaa lomautuksen tai työttömyyden osuessa kohdalle sekä liikkuvuusavustusta ja vuorottelukorvausta. Työssäoloehdon täyttymisen tarkemmat kriteerit löydät A-kassan sivuilta. Perusedellytyksiä ovat, että olet ollut vähintään 26 kalenteriviikkoa palkkatyössä työttömyyttä edeltäneiden 28 kuukauden aikana ja että olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi te-toimistoon. Lisää tietoa A-kassan sivuilta työttömyysturvasta.

Monta työtä, monta alaa – yksi työttömyyskassa riittää. Lue lisää A-kassa.fi

Lisätietoa
Useat ammattiliitot vakuuttavat jäsenensä A-kassassa.

Vastauksia usein kysyttyihin työttömyysturvakysymyksiin.

Työttömyysturvasanasto

Paperityöväen Työttömyyskassa on paperiteollisuuden ammatissa tai työalalla työskentelevien palkansaajien työttömyyskassa.

Paperityöväen Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen työttömyyden, lomautuksen ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden ajalta ansiopäivärahaa. Vuorotteluvapaan ajalta maksetaan vuorottelukorvausta.

Lisäksi työttömyyskassa maksaa liikkuvuusavustusta, jonka tarkoituksena on tukea työn vastaanottamista pidemmän työmatkan päästä, sekä muutosturvarahaa 55-vuotiaille, joiden työsuhde on päätetty tuotannollisista ja taloudellisista syistä.

Lisää tietoa löydät Paperityöväen Työttömyyskassan sivuilta osoitteesta www.paperikassa.fi

Palvelualojen työttömyyskassa toivottaa tervetulleeksi kaikkien alojen palkansaajat. Työttömyyskassan jäsenenä voit työttömänä tai lomautettuna saada palkkatasoosi perustuvaa ansiopäivärahaa. Voit myös saada soviteltua ansiopäivärahaa, jos olet osa-aikatyössä. Ansiopäivärahan lisäksi kassasta voi saada tukea esimerkiksi vuorotteluvapaan sekä työllistymistä edistävien palveluiden ajalta. Lue lisää: https://www.palvelualojenkassa.fi/

Löydä lähimmät ruokajakelut ja yhteisruokailut! Ruoka-apu.fi on ruoka-aputoimijoiden yhteinen ilmoitustaulu. Sivulta löydät ajantasaiset tiedot ruoka-aputapahtumista ja yhteisöllisistä ruokailuista valitsemallasi alueella.
https://ruoka-apu.fi

Terveydeksi 2.0 -hanke

Hankkeen sosiaali- ja terveyspalveluohjaajat tarjoavat työttömille terveyteen ja sosiaalipalveluihin liittyvää maksutonta palveluneuvontaa. Tiesitkö esimerkiksi, että jokaisella työttömällä on oikeus maksuttomaan työttömien terveystarkastukseen? Ohjaus ei korvaa palveluita tai hoitoa, vaan neuvoo niihin hakeutumisessa. Lue lisää hankkeesta Työttömien Keskusjärjestön nettisivuilta.
https://tyottomat.fi/hankkeet/terveydeksi-hanke/

Tarvitsetko neuvontaa ja ohjausta sosiaalipalveluista, etuuksien tai tukien hakemisesta ja niihin liittyvissä kysymyksissä? Sosiaalineuvonnassa pääset keskustelemaan elämäntilanteestasi ammattilaisen kanssa. Sinulle tehdään kartoitus tilanteestasi ja ohjataan sinua palveluissa tarvittaessa eteenpäin. Löydät kuntasi sosiaalineuvontapalvelut täältä:
https://www.suomi.fi/haku?p=0&q=sosiaalineuvonta&sl=false

Diakoniatyö

Onko elämässäsi tilanne, jossa tarvitsisit apua? Diakoniatyöntekijän puoleen voit kääntyä esimerkiksi elämän muutostilanteissa, ihmissuhdekriiseissä, jaksamisen tai talouden haasteissa. Diakoniatyöntekijä on koulutettu ammattilainen ja keskustelut ovat luottamuksellisia. Lähimmän seurakuntasi löydät täältä:
https://evl.fi/seurakunnat

Toimintaa, tietoa ja tukea – monilla yhdistyksillä on edullinen ruokailu, tietokoneen käytön mahdollisuus, päivän lehdet, ryhmiä, retkiä ja toimintaa, maksuttomia tai edullisia uimahallilippuja yms. Yhdistysten henkilökunta auttaa tarpeidesi mukaan työttömyysturvaan liittyvissä hakemusasioissa ja ohjaa tarvittaessa oikeaan palveluun. Yhdistyksen kautta voit saada ääntäsi kuuluviin myös valtion hallinnossa ja eduskunnassa. Etsin lähin yhdistys:
http://www.tyottomat.fi/jasenisto/

Ohjaamo – Ohjausta alle 30-vuotiaille

Ohjaamo on kaikille alle 30-vuotiaille tarkoitettu paikka, jossa saa maksutonta apua ja tukea monenlaisiin asioihin työllistymisestä ja opiskelusta asumiseen, ja kaikkeen näiden väliltä. Ohjaamoon olet tervetullut omana itsenäsi, tilanteessa kuin tilanteessa!

Ohjaamoon tullessa sinun ei tarvitse tietää, millaista apua tai tukea tarvitset – aina kannattaa tulla juttelemaan Ohjaamon väen kanssa. Ohjaamoissa työskentelee yhteensä yli 1000 eri alojen ammattilaista. He ovat paikalla sinua varten ja osaavat ohjata eteenpäin missä tahansa tilanteessa. Ohjaamoja on noin 70 eri puolilla Suomea, ja toiminta ulottuu jokaisen maakunnan alueelle. Lähimmän Ohjaamosi löydät helposti täältä.

Lisää tietoa ja linkkejä palveluista:

www.suomi.fi/kansalaiselle
Työttömyyspalvelut – Suomi.fi