Postinjakaja digitalisaation kourissa

Elettiin 2000-luvun alkuvuosia, Postissa alettiin puhumaan digitalisaatiosta ja sen tulemisesta ja vaikutuksesta perinteiseen postityöhön.

Kuva: Ari Komulainen

Jakajat ovat kamppailleet tähän asti yhä raskaammiksi käyvien postilaukkujen kanssa, joiden huippu saavutettiin 2008. Tuolloin oli jakajan jakelureppu raskaimmillaan. Oli paljon kirjeitä, aikakausilehtiä, päivälehtiä ja oli hurjat määrät osoitteettomia ja osoitteellisia mainoksia. Kaikki varmaan muistavat paperiset tiliotteet, niitä tuli kaikille pankkitilin omaavalle henkilölle, vaan ei tule enää nykyisin.

PAU liitossa oli paljon jäseniä, kaikki työpaikat olivat hyvin järjestäytyneitä liittoon. Työttömyys oli lähes olematonta, nyt maaliskuussa 2023 ansiopäivärahaa saavien prosentti lähentelee jo 10 % (näistä paljon sovitellun päivärahan piirissä).

Tuon jälkeen on postityöntekijään näkökulmasta ollut vain epämukavia ja huonoja muutoksia. Jaettavien lähetysten määrä on tippunut kovaa vauhtia, ja Posti on asiaan joutunut reagoimaan lukemattomilla yhteistoiminta- nykyisillä muutosneuvotteluilla. Työt ovat vähentyneet niin paljon, että ei ollut enää järkevää jakaa vähäistä postia joka päivä, tästä seurasi suuri osa-aikaistamisaalto, joka pyyhki Postissa koko suomen läpi. Paikoitellen jopa yli puolet työntekijöistä osa-aikaistettiin.

PAU oli sopinut postin kanssa 2010 luvun taitteessa muutosturvasopimuksen, jolla pyrittiin pehmentämään alan henkilöstönvähennystarvetta. Muutosturvasopimus päättyi 2015, sen jälkeen Postiin saatiin sovittua Uusipolku ohjelma. Uusipolku-ohjelman kautta Postista on poistunut tuhansia työntekijöitä. Uusipolku tukee työntekijää taloudellisesti ja mahdollistaa omien erilaisten ratkaisujen tekemisen, esim. opiskelun uudelle alalle, tai yrittäjyyden.

Postityöntekijöiden suuressa muutoksessa on ollut mukana PAUn laaja edunvalvontakenttä, joka se on myös osaltaan sopeutettu vastaamaan hurjasti pienentynyttä työntekijä-/ jäsenmäärää. PAUn vahvuutena on ollut, että edunvalvojat on hyvin koulutettu, johtuen hyvästä työehtosopimuksen koulutussopimuksesta, näin he ovat voineet tukea muutoksen kourissa kipuilevia jäseniä jo suoraan työpaikalla ja välittömästi.

Postilain lukuisat muutokset ovat vaikuttaneet aina postinjakeluun ja toteutukseen. Uusin Postilaki mahdollistaa kolmen päivän jakelun, ja nykyisin osa-aikaisia postityöntekijöitä kokoaikaistetaan mutta koska postimäärä laskee edelleen, ei kaikille osa-aikaisille kokoaika työtä riitä. Voikin olla, että neljästä osa-aikaisesta saa kolme kokoaika työtä ja neljäs jää ilman. Onneksi kaikkialla ei ole näin rajua muutosta ja on sovittu, että ensisijaisesti tutkitaan ulkopuolisen työvoiman vähentämismahdollisuutta.

Tiedossa kuitenkin on, että muutos ei jää tähän, vaan jatkuu edelleen.

Jarmo Tuominen, työehto- ja järjestöasiantuntija
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry,
Tatsin hallituksen jäsen

Jätä kommentti