Polkuja työelämään

Tarkemmat linkit ja materiaalit löydät tältä sivulta

Polku työelämään 

Korvaukset / avustukset 

Ammattitutkintostipendi Työllisyysrahasto – Ammattitutkintostipendi (tyollisyysrahasto.fi)  

Ammattitutkintostipendin hakeminen – Suomi.fi 

Helsinki-lisä Helsinki-lisä | Helsingin työllisyyspalvelut | Helsingin työllisyyspalvelut Maksetaan työnantajalle  

Kulukorvaus (myös majoitukseen mahdollisuus) Kulukorvaus työllistymisen edistämisestä | Henkilöasiakkaat | Kela 

Liikkumisavustus Kela / Liitot Liikkuvuusavustus – Suomi.fi 

Matka ja majoituskustannusten korvaus Työnhakuun Työn hakemisesta aiheutuvien matka- ja yöpymiskustannusten korvaukset – Suomi.fi 

Työttömyyskorvaus Kela/Liitot 

Hyvinvointia tukevat / muita hyödyllisiä 

 Itsearviointityökalut Kykyviisari – Työ- ja toimintakyvyn tukena  

Palvelutarpeen selvitys 

Työkykyselvitys 

Työttömyysturvaneuvonta  Työttömyysturvaneuvonta – Henkilöasiakkaan neuvontapalvelut – Työmarkkinatori (tyomarkkinatori.fi) 

Työttömän terveystarkastus Työttömien terveyspalvelut – Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi) 

Maahanmuuttajat 

Kotouttamispalvelut –maahanmuuttajille Kotoutumiskoulutus – TE-palvelut 

Mentorointi Womento-mentorointi – Väestöliitto.fi (vaestoliitto.fi)  

Simhe- ohjaus, korkeasti koulutetut maahanmuuttajat Henkilökohtainen SIMHE-ohjaus ja -neuvonta maahanmuuttajille | Metropolia 

Työelämävalmennus – maahanmuuttajat Työelämävalmennus – StadinAO 

Nuoret 

Duunikoutsi (sovellus play-kauppa)  

Etsivä nuorisotyö Entit.fi 

Nuotti –nuoret  NUOTTI-valmennus | Henkilöasiakkaat | Kela 

Ohjaamo –nuoret Etusivu – Ohjaamo (ohjaamot.fi) 

Palveluseteli  

 Nuorten valmennus, Startti ammattiin, Työvoimakoulutukset, ammatinvalinta ja uraohjaus Nuorten palvelut – TE-palvelut HKI 

Työpajatoiminta Mitä on työpajatoiminta? – Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry (intory.fi)  

Yleiset Te-palvelut 

Ammatinvalintapsykologit / Uraohjaus Työnhaku- ja uravalmennukset – TE-palvelut 

Itsearviointityökalut 

Työpolkuvalmennus Työpolku-valmennus – TE-palvelut 

Ammattiliittojen omat 

Ammattiliittojen kurssit 

Opiskelu/koulutus 

Digitaidot ajan tasalle 

Jatkuvat haut –Opiskelu 

Koulutusneuvonta Koulutusneuvonta – Henkilöasiakkaan neuvontapalvelut – Työmarkkinatori (tyomarkkinatori.fi) 

Omatoiminen opiskelu –max ½ vuotta työttömyysetuudella Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella – TE-palvelut 

Opinto-ohjaus 

Opinto-vapaa 

TLS-kurssit Koulutus (tsl.fi) 

Oppisopimus 

Polkuvalmennukset Työpolku-valmennus – TE-palvelut tai Koulutusinfo (te-palvelut.fi) 

Rekrytointikoulutukset RekryKoulutus – TE-palvelut 

Työttömyysetuudella opiskelu  Opiskelu työttömänä – Eri tavat opiskella – Työmarkkinatori (tyomarkkinatori.fi) 

Työvoimakoulutukset Työvoimakoulutus | Helsingin työllisyyspalvelut | Helsingin työllisyyspalvelut 

Yrittäjät 

 Finnvera Yritystoiminnan aloittaminen | Finnvera 

Itsensä työllistäminen    Yrittäjyys | Helsingin työllisyyspalvelut | Helsingin työllisyyspalvelut 

Itsensä työllistäminen – Henkilöasiakkaat – Työmarkkinatori (tyomarkkinatori.fi) 

Kasvuväylä Kasvuväylä – TE-palvelut 

Liiketoimintasuunnitelma -työkalu Oma Yritys-Suomi | Etusivu (yrityssuomi.fi) 

Starttiraha –vaatii yrittäjäkoulutuksen tai aiemman kokemuksen Starttiraha – aloittavan yrittäjän tuki – Palvelut – Työmarkkinatori (tyomarkkinatori.fi) 

Ohjaus ja neuvonta 

Ammatinvalintapsykologit / Uraohjaus   Ammatinvalinta ja uraohjaus – TE-palvelut 

AVO -ammatinvalintaohjelma AVO (mol.fi) 

Työnhakuvalmennus Työnhakuvalmennus – TE-palvelut 

Kuntoutujat sekä osatyökylyiset 

Kiipula- kuntoutus erityistarpeessa oleville Kuntoutus- ja valmennuspalvelut – Kiipula 

Kuntouttava työtoiminta  Kuntouttava työtoiminta – Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi) 

Paikka auki – nuoret sekä osatyökykyiset  Etusivu – Paikka auki (paikka-auki.fi) 

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien hyvinvointikurssit Tules-kurssit (Tuki- ja liikuntaelinsairautta sairastavat) | Henkilöasiakkaat | Kela 

TyöDesing TyöDesign – TE-palvelut 

Työdesign-palvelu | Eezy Työllisyyspalvelut 

Työkanava Etusivu – Työkanava (tyokanava.fi) 

Työkykyohjelma Työkykyohjelma – Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu (tem.fi) 

Työelämä  

Helsinki-lisä Helsinki-lisä | Helsingin työllisyyspalvelut | Helsingin työllisyyspalvelut Maksetaan työnantajalle 

Oikeus työterveyteen 6kk työsuhteen päättymisen jälkeen Työnantajan velvollisuuksia työsuhteen jälkeen | Työnantajat | Kela 

Palkkatuki –jatko-ohjaus oman osaamisen kehittämiseen Helsingissä yhteistyössä Stadin ammattiopiston kanssa 

Palkkaturva Palkkaturva.fi |  

Palkkatyö  – Avoimet työmarkkinat Vinkit ja linkit työttömälle – Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry (tatsi.fi) 

Takaisinottovelvollisuus 4/6kk jos irtisanottu tuotannollisista /taloudellisista syistä Takaisinottovelvollisuus – Palvelualojen ammattiliitto PAM 

Työharjoittelu 

Työkokeilu Työkokeilun käytännöt ja säännökset – TE-palvelut 

Velvoite työllistäminen   Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012 – Ajantasainen lainsäädäntö – FINLEX ® 

Vuorotteluvapaa Vuorotteluvapaa – TE-palvelut 

Materiaalin on koonnut Vera Valtonen keväällä 2023 osana Tatsin Helsingissä järjestettyä hakevaa hanketta, jossa selvitettiin työllistymisen esteitä sekä palveluita, jotka ovat heikoiten tunnettuja maahanmuuttajien ja nuorten keskuudessa.