Mikä ihmeen palkkatuki?

Tatsin 25-vuotishistoriikki 2022 / Palkkatuki

Palkkatukea on vuosien varrella muutettu moneen kertaan kutsumanimestä lähtien. Nyt uuden lakiehdotuksen tavoitteena on yksinkertaistaa palkkatukea koskevia säännöksiä ja lisätä käyttöä yrityksiin sekä nostaa työllisyysastetta ja vähentää byrokratiaa. Uutena ehdotuksena on yli 55-vuotiaille työllistämistuki.

Kuka voi saada palkkatukea? Palkkatukea voidaan myöntää kunnalle, säätiöille, yhdistyksille ja muille työnantajille. Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistämisen edistämiseksi tarkoitettu tuki työn-antajalle palkkakustannuksiin. Tarkoituksena on parantaa työttömän ammatillista osaamista ja edistää työllistymistä avoimille työmarkkinoille.

Vuodesta 1970 lähtien on työttömille työnhakijoille myönnetty palkkatukea. Palkkatukea voidaan kuitenkin myöntää vaikka hakijan osaamisessa ei olisi puutteita, jos työttömyys on jatkunut vähintään 12 kuukautta tai henkilö on täyttänyt 60 vuotta. Tukea voidaan myöntää myös vamman tai sairauden perusteella.

Milloin palkkatukea ei myönnetä? Valtion virastoihin ja laitoksiin ei tukea myönnetä, tai jos tuki aiheuttaisi muiden työntekijöiden irtisanomisen tai lomauttamisen. Tukea ei myöskään myönnetä, jos tuki vääristäisi kilpailua yritysten välillä, jotka myyvät tai tarjoavat samoja palveluja, tai jos työnantaja ei ole hoitanut lakisääteisiä maksuja ja veroja tai muuten laiminlyönyt velvollisuuksiaan.

Mistä palkkatukeen myönnettävät palkkatukirahat tulevat? Työ- ja elinkeinoministeriö osoittaa valtion virastolle tai laitokselle määrärahoja työttömän työnhakijan palkkaamiseen. Valtion talousarviossa asia huomioidaan ja käsitellään. Vuonna 2020 palkkatukeen varattiin 77 miljoonaa euroa.

Muistatko Sanssi-kortin sekä duunikortin? Nyt jo käytöstä poistunut Sanssi-kortti oli nuorten alle 30-vuotiaiden palkkatukeen perustuva kortti työnantajille, jotka palkkasivat nuoren tai vastavalmistuneen töihin. Kortilla työnantaja sai tukea 550 euroa kuukaudessa 10 kk ajan tai oppisopimuskoulutuksessa koulutuksen keston ajan. Duunikortti taas oli yli 30-vuotialle tarkoitettu palkkatuki, joka oli voimassa 3 kuukautta sen myöntämisestä.

Työvoimatoimisto arvioi tuen tarpeen sekä määrän joka oli 30, 40 tai 50 prosenttia palkkakustannuksista.

Tiesitkö, että palkkatukia on myös peritty takaisin? Palkkatukien väärinkäytökset ovat harvinaisia. Kuitenkin Länsi-Kainuun Te-toimisto myönsi palkkatukea virheellisin perustein vuosina 2004–2012. Liika tuki oli maksettu pääsääntöisesti vamman tai sairauden perusteella ja liikamaksu johtui työsopimuksessa sovittuun työaikaan ja työstä aiheutuviin kustannuksiin nähden. Takaisinperintää kohtuullistettiin.

TEKSTI: VERA-SISKO VALTONEN

Lähdeluettelo:
Palkkatukea uudistetaan – esitysluonnos lausuntokierrokselle (valtioneuvosto.fi)
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta… 1366/2014 – Säädökset alkuperäisinä – FINLEX ®

Teksti on julkaistu painettuna Tatsi-lehden juhlanumerossa. Painettuja lehtiä voit tiedustella Tatsin toimistolta Kari Arolta.

Jätä kommentti