Ihminen tarvitsee tasaista rahavirtaa – oikeus katkeamattomaan toimeentuloon taattava

Yleisimmin työttömäksi jäädessä omavastuuaika on viisi täyttä arkipäivää. Se on siis aika, jolloin ei ole oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan. Lisäksi työttömyysturva voi viivästyä muistakin syistä. Osa-aikatyöstä työttömäksi jääneelle, irtisanotulle tai lomautetulle ansiosidonnaisen päivärahan saaminen voi kestää merkittävästi pidempään. Ongelmat näkyvät etenkin pienipalkkaisilla, paljon osa-aikaisia työllistävillä aloilla. Aloilla, joilla köyhyysriski on ilmeinen, eikä ole mahdollisuutta säästää työssä ollessa pienestä palkastaan. Pahimmillaan toimeentulon katkeaminen johtaa velkaantumiseen tai sen pahenemiseen. Tämän lisäksi ansiosidonnainen päiväraha sekä etuudet haetaan takautuvasti. Tämä voi tehdä pitkänkin tauon tulovirtaan työttömyyden alussa.  

Siksi työttömyyden alkaessa tarvitaan velkaantumisen pahenemisen välttämiseksi hengähdystauko, joka ottaa huomioon omavastuuajan, talouden muutokset sekä siihen tarvittavan tiedollisen tuen, jota muuttuneessa tilanteessa tarvitaan. Lakisääteinen hengähdysaika yhdessä neuvontapalveluiden riittävän saatavuuden kanssa mahdollistaisi nykyistä tehokkaamman puuttumisen varhaisen vaiheen maksuongelmiin ja ehkäisisi velkakierteiden syvenemistä. Suomessa korona-aikana hengähdystauko otettiin käyttöön, jotta yritykset eivät velkaantuisi. Sama toimenpide hyödyttäisi myös työttömiä.  

Työllistyminen vaikeutuu, kun toimeentuloa pitää jännittää. Työsuhteen alusta voi mennä jopa puolitoista kuukautta ensimmäiseen palkkaan. Kaikilla työpaikoilla ei ole mahdollista saada palkkaennakkoa, etenkin jos on juuri aloittanut ja palkka nojaa vahvasti tehtyihin työtunteihin. On hyvä muistaa, että työttömäksi ei haeta kuten töihin vaan työttömäksi joudutaan. Siksi työttömyyspäivärahan “omavastuu” antaa harhaanjohtavasti kuvan, että työtön olisi vastuussa itse työttömyystilanteestaan.  

Työttömyys haastaa rahojen riittävyyttä. Tueksi voidaan rakentaa silloittavia toimenpiteitä, joilla rauhoitetaan tilanne. On tärkeää saada aikaa järjestellä asioita, turvata asuminen ja ruoka ja estää velkakierteen syntyminen.  On ihmisoikeus taata oikeus katkeamattomaan toimeentuloon.  

Peppi Tervo-Hiltula, toiminnanjohtaja, Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry 

Maria Rumpunen, kehittämiskoordinaattori, Takuusäätiö 

Jukka Haapakoski, toiminnanjohtaja, Työttömien Keskusjärjestö

Jätä kommentti