Opintieltä työnsyrjään

Opintieltä työnsyrjään

Tatsi on ollut mukana toteuttamassa Opintieltä työnsyrjään -projektia, jonka koordinaattorina toimii Työläsnuorten Tuki ry. Tatsin toiminnanjohtaja Jouni Gustafsson toimi projektin vetäjänä.

Raha-automaattiyhdistys tuki taloudellisesti projektia.

Projektin tavoitteena on oli löytää toimintamalli, jolla ehkäistään opintojen keskeyttämistä ammatillisissa oppilaitoksisa. Lisäksi toimintamallia hyödynnetään Tatsin toteuttamassa työttömien nuorten elämänhallinnan parantamiseen tähtäävässä KUKSA-projektissa.

Projektissa toteutettiin vuosien 2008, 2009 ja 2010 aikana kuusi Take a break -elämänhallintakurssia. Leireille osallistuneet nuoret olivat 16-24-vuotiaita. Oppilaitokset ovat hyväksi lukeneet leirit oppilaittensa opintoihin. Vantaan Varia jopa lisäsi leirit opetusohjelmaansa.

Projektin loppuraportti