Uuden puheenjohtajan terveiset

Kuva: Vesa Tyni

Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys Tatsi ry, järjesti vuosikokouksensa huhtikuussa. Tämän kokouksen yhteydessä allekirjoittanut valittiin yhdistyksen hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi.

Pidän Tatsin työttömien puolesta tekemää monipuolista työtä tärkeänä. Oma liittoni JHL on myös yksi Tatsin jäsenliitoista. Näin tuntuu luonnolliselta, että myös henkilökohtaisella tasolla kannan korteni kekoon niiden ammattiliittojen työttömien jäsenten puolesta, joita varten tämä tukiyhdistys on olemassa. Tavallaan olen tässä asiassa uuden edessä, mutta kuitenkin samalla koen olevani aihekysymysten osalta kotikentällä.                                                  

Olen ay- taustainen ja -henkinen. Olen yli kolmen vuosikymmenen aikana työskennellyt Kunta-alan Ammattiliiton KTV ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL ry:n eri tehtävissä. Tällä hetkellä toimin JHL:ssä toimialajohtajana. Vastuualueina minulla JHL:ssä on järjestötyön ja sopimuksellisen edunvalvontatyön johtaminen. 

Kevätauringon paistaessa TATSIn toimintakentässä ja toimintaympäristössä on todennäköisesti tapahtumassa asioita, jotka saattavat vaikuttaa työttömien asemaan tulevaisuudessa. Eli ei pelkästään aurinkoa, vaan myös jonkun verran tummia pilviä on meillä näköpiirissä.

Tätä kirjoitettaessa Helsingissä Säätytalolla valmistellaan maan tulevalle hallitukselle hallitusohjelmaa. Ne puolueet, jotka tätä hallitusohjelmaa valmistelevat, pitävät valtion talouden tervehdyttämistä keskeisenä asiana yhteisiä linjauksia haettaessa. Siinä ei ole sinällään mitään moitittavaa. Työllisyyden vahvistamistavoite on vastaansanomaton, kunhan samalla varmistetaan säädylliset palvelussuhteenehdot ja työskentelyolosuhteet työllistettäville.

Ammattiliittojen jäsenten näkökulmasta ongelmaksi muodostuu kuitenkin se, että valtakunnan taloutta lähdettäisiin tervehdyttämään tavalla, joka heikentää työntekijöiden ja työttömien asemaa. Tämä tapahtuu, mikäli tuleva hallitus, eduskunnan tuella, lähtee heikentämään työlainsäädännön turvarakenteita, työttömyysturvan tasoa ja kestoa.

On ilmeistä, että ammattiyhdistysliikkeellä laajemmin, mutta myös tällä yhdistyksellä, on erityinen tehtävä nostaa päivänvaloon työttömien asemaan vaikuttavat kysymykset.  Tätä tulee tehdä omin toimin ja yhteistyössä muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Tähän tärkeään työhön olen myös itse valmis osallistumaan. Tässä hengessä toivon, että pystymme yhdessä viemään eteenpäin tukiyhdistyksen tarkoitusperää, työttömien liittojen jäsenten tueksi ja aseman vahvistamiseksi.

Håkan Ekström, toimialajohtaja, JHL ry, Tatsin hallituksen puheenjohtaja

Kolumni on julkaistu Tatsi-lehdessä 1/2023.

Jätä kommentti