TATSIA ELÄMÄÄN -välittäjäorganisaatiohanke

TATSIA ELÄMÄÄN- välittäjäorganisaatiohanke

tatsia_elamaan_projekti_11383-525964Tatsi toteutti ESR:n osarahoittaman ja Uudenmaan TE-keskuksen hallinnoiman välittäjäorganisaatioprojektin.

Hankkeen pääkohderyhmänä olivat työttömät ja erityisesti pitkäaikaistyöttömät.

Tatsia elämään -hankkeen keskeisenä tavoitteena oli tukea pieniä, taloudelliselta riskinottokyvyltään heikkoja järjestäjiä ja toimijoita työllistämistoiminnassa. Lisäksi tavoitteena oli kehittää uusia työtapoja työttömien työkyvyn palauttamiseksi ja avoimille työmarkkinoille työllistymiseksi. Hankkeessa tuotettiin paikallisia toimintamalleja ja esityksiä poliittisen päätöksenteon tueksi.

Tatsia elämään -hanke muodostui yhdeksästä osaprojektista:

  • Kympit koulutukseen ja työelämään, Rakennusliiton osasto 10 ry
  • Naisten talo, Vantaan Nicehearts ry
  • Nuoret työelämään, SAK:n Vakka-Suomen paikallisjärjestö ry
  • Oppisopimuksella ammattiin, SAK:n Raahen seutukunnan paikallisjärjestö ry
  • Polut työelämään, Tampereen työllistämisyhdistys Etappi ry
  • Tanssijoiden työllisyysprojekti, Tiloja Tanssille ry
  • TYPRO05, SAK:n Kouvolan seudun paikallisjärjestö ry
  • Työelämään kiinnittymisen vahvistaminen, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
  • Työtä työttömille, Tampereen metallialan työntekijäin ammattiosasto 195 ry

Tatsia elämään -hankkeen hyviä käytäntöjä paikallisille toimijoille (pdf)