Tatsin työntekijän Karin tarina Kelan Elämässä-sivustolla

Työntekijämme Kari Aro antoi vastikään Kelan Elämässä -nettijulkaisuun haastattelun. Meille lokakuussa osa-aikaiseen työhön tullut Kari on tärkeää toimistotyötä exceleiden, hallinnon, osoitteistojen sekä tapahtumien parissa. Osan viikosta Kari tekee opintoja, joista saatu osaaminen näkyy yleensä uusina ideoina ja tapoina tehdä asioita uudella tavalla. ”Kari arvelee, että Tatsin työkokemus yhdessä ammatillisen tutkinnon kanssa avaa jatkossa väylän entistä … Lue lisää

Matalassa sosioekonomisessa asemassa olevat osallistuvat muita harvemmin kuntoutukseen

Kelan tekemässä tutkimuksessa selvisi, että kuntoutukseen osallistuminen oli keskimääräistä harvinaisempaa perusasteen koulutuksen saaneilla, yrittäjillä, pienituloisilla sekä työttömillä. Kohdentuessaan hyväosaisille kuntoutus saattaa osin ylläpitää väestön sosioekonomisia terveyseroja. ”Jos sosioekonomisia terveyseroja halutaan kaventaa myös kuntoutuksella, tulisi kuntoutusta suunnata enemmän matalassa sosioekonomisessa asemassa oleville ja työelämän ulkopuolella oleville. Myös yrittäjien kuntoutukseen pääsyä tulisi parantaa. Lisäksi tulisi huolehtia siitä, … Lue lisää