Avoin työhuone

.http://avointyohuone.fi/

Avoin työhuone 2018-2020 on ESR – rahoitteinen osallisuushanke.
 Hankkeen pilottipaikkakuntia ovat Porvoo, Kotka ja Tampere. Avoin työhuone on tila, jossa edistetään osallistujan
henkilökohtaisesta motivaatiosta syntyvää tekemistä, esim.
yhteiskunnallista vaikuttamista, kulttuuriprojekteja,
mikroyrittämistä tai vapaaehtoistyötä.

Toimintamalli edistää osallisuutta: yhteiskunnassa, yhteisössä
ja omassa elämässä. Tavoitteena on, että osallistuja oman projektinsa toteuttamisen ja yhteisöllisen toiminnan kautta saa
voimavaroja ja rohkeutta oman elämänsä edistämiseen ja parhaimmillaan palaa koulutukseen tai työelämään. Avoimessa
Työhuoneessa osallistuja voi myös hoitaa käytännön asioitaan
tarvittaessa ohjaajan tuella.

Tiloissa voidaan toteuttaa myös erilaisia koulutuksia
yhteistyössä ammattiliittojen ja eri järjestöjen kanssa, esim.
TSL-koulutukset. Avoin Työhuone-hankkeeseen ammattiliitot
voivat ohjata työttömiä jäseniään ja Avoimen työhuoneen
toimintaa voidaan markkinoida ammattiliittojen jäsenille ja verkostoille.
Palvelualojen ammattiliiton PAM osasto 003 on yhteistyökumppanina Tampereen pilotissa ja pilottipaikkakunnilla myös
muille ammattiliitoille on markkinoitu hankkeen toimintaa.

 

Hankkeen toimesta syntyi koulutusaineisto/ peli joka löytyy osoitteen www.valtaajat.fi kautta.

 

Tuomas.rouvila@tatsi.org

Hanketta toteuttaa Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys Tatsi ry

Toimintaamme rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto

 

Vieraile kotisivuillamme: Avointyohuone.fi