Kurkistus pitkäaikaistyöttömyyteen 25 vuoden taakse

Tatsin 25-vuotishistoriikki 2022 / Kurkistus pitkäaikaistyöttömyyteen 25 vuoden taakse

Kun kurkistaa 25 vuoden taakse suomalaiseen työttömyyteen ja työttömiä ohjaaviin lakeihin ja vuoteen 1997, niin tulee tunne, ettei paljon mikään ole muuttunut keskustelussa. Silloin elettiin 90-luvun suuren laman rakenteellisen työttömyyden aikaa.

Silloinkin julkinen sektori järjesti aktiivista työvoimapolitiikkaa. 25-vuoden takaiset Karenssisanomat (löytyvät www.tyottomat.fi verkkosivuilta) ovat arvokasta luettavaa, kun pohtii, mitä ongelmia nähtiin silloin ja mikä on muuttunut. Työttömien liike oli silloin nykyistä laajempi ja kuntien luottamustehtävissä työskentelevät työttömät edustajat kirjoittavat lehteen.

Esille nousseita edunvalvonnallisia ongelmia Karenssisanomat 1/1997 lehdessä olivat esimerkiksi seuraavat: kunnallisten luottamushenkilöiden palkkiot ulosmitattiin työttömyysturvassa, työvoimakoulutuksen päivärahakorvaus leikattiin sosiaalituessa ja omaehtoista opiskelua työttömyysturvalla ei sallittu. Olipa vielä työministeriö kieltänyt ohjeessaan yli 10 kuukauden tuki-työpaikkojen järjestämisen, jottei aktiivitoimenpiteistä pääsisi ansiosidonnaiselle työttömyysturvalle. Edellisenä vuonna (Karenssisanomat 6/1996) mm. Martti Ahtisaari oli puhunut vastikkeellisesta työttömyysturvasta – että sosiaaliturvan ehtona olisi ”pakkotyö”. Nämä ovat tuttuja teemoja vieläkin.

”Työttömien tulee itse voida päättää, miten edistävät työllistymistään. Yhteiskunnan tulee mahdollistaa tämä eri keinoin.”

– Jukka Haapakoski

Työttömien näkökulmasta parannuksia ja muutoksia lakeihin ja palveluihin on kuitenkin tehty. Mm. yhdistysten työllistämistoimintaa lähdettiin kehittämään 1990-luvun lopulla toden teolla. Kuntouttavan työtoiminnan laki astui voimaan vuonna 2001, ja oli osallistujille alkuun täysin vapaaehtoista. Kuntouttavan työtoiminnan päivärahaa ei leikata sosiaalituessa. Omaehtoinen opiskelu sallittiin työttömyysturvalla 2009. Työttömyysturvan tarveharkinta poistettiin 2013. Työttömyysturvaan tuli suojaosa 2014, mikä mahdollisti osa-aikatyön ja työttömyyden yhteensovittamista.

Näitä kaikkia teemoja Työttömien Keskusjärjestö, aiemmalta nimeltään Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö – TVY ry, on nostanut vuosien varrella esiin ja ansiokkaasti niihin on saatu myös muutosta. Työttömien kannalta 25-vuoden ajasta voi nostaa esille muutamia trendejä. Ensinnäkin pitkäaikais-työttömyys on tullut pysyväksi rakenteelliseksi ongelmaksi. Kaikille työikäisille ei Suomesta löydy töitä ja toimenpiteet osallisuuden vahvistamiseksi ovat nousseet yhä selkeämmin esille. Toiseksi suhtautuminen elinikäiseen oppimiseen ja itsenä kehittymiseen myös työttömien osalta on paranemaan päin. Kokoaikatyön eetos on vuorostaan murtumaan päin. Yhä enemmän osa-aikatyö lisääntyy mm. teknologisten innovaatioiden ja lakimuutosten myötä.

Ikiteemana on työttömyysturvan vastikkeellisuus. Riippuu puolueesta, millä keinovalikoimalla asia nostetaan esille. Rahasta on työllisyyspalveluissa aina puutetta, ja tästä syystä työttömyysturvan vastikkeellisuus tavallaan lässähtää omaan mahdottomuuteensa. Hyvä niin, koska työttömien tulee itse voida päättää, miten edistävät työllistymistään. Yhteiskunnan tulee mahdollistaa tämä eri keinoin.

Kirjoitukseni on kapea kurkistus 25-vuoden taakse, jota voi peilata nykyaikaan. Kiinnostavaa on lukea myös Karenssisanomien kommentointia, joka liittyi Tatsin perustamiseen. Karenssisanomat 1/97 yleisöpalstalla TVY:ssä pelättiin suoraan SAK:n vallankaappausta ja Tatsiin suhtauduttiin varsin epäilevästi. Ajat ovat muuttuneet. Yhteistyötä olemme Tatsin kanssa tehneet jo pitkään mm. yhteisiä seminaareja ja tapahtumia vuosina 2016 ja 2017 sekä Ääni työttömälle -kampanjan ideointia vuonna 2018.

Työttömien asia on valitettavasti edelleenkin paljon suurempi yhteiskunnallinen haaste, kuin meidän kahden järjestön hartiat voivat kantaa. Yhdessä olemme voimakkaampia yhdenvertaisemman yhteiskunnan puolesta. Paljon onnea 25-vuotialle Tatsille! Toivottavasti tärkeä ja hyvä yhteistyömme saa jatkossakin uusia muotoja.

TEKSTI: JUKKA HAAPAKOSKI, TOIMINNANJOHTAJA, TYÖTTÖMIEN KESKUSJÄRJESTÖ

Teksti on julkaistu painettuna Tatsi-lehden juhlanumerossa. Painettuja lehtiä voit tiedustella Tatsin toimistolta Kari Arolta.