Kaikkien pysyminen mukana yhteiskunnassa on tärkeää

Näkyykö työttömyys, mielenterveyden sairaudesta toipuminen tai rahattomuus päälle? Jos vastaat kyllä, on aika ravistella omia asenteita. Yhä useamman arjessa työttömyys, mielenterveyden sairaudesta toipuminen tai esimerkiksi ruoka-apuun turvautuminen ovat pysyvämpi tai vaihtelevampi osa arkea. Lukuina tilastojen valossa joka 10. työikäinen suomalainen on vuoden aikana työtön, yli 100 000 työikäistä on vuoden aikana mielenterveyssyistä sairauspoissaololla ja yli 200 000 ihmistä turvautuu ruoka-apuun säännöllisesti vuodessa.

Yhä useampi kääntyy järjestön tuen puoleen, kun esimerkiksi palveluiden pariin ei pääse. Näitä järjestöjen palveluita ovat vertaistuen ja palveluohjauksen lisäksi esimerkiksi auttavat puhelinpalvelut ja ruoka-apu. Se on hyvä: yksin ei tarvitse jäädä. Yhteisönä ja yhdessä voimme ratkaista inhimillistä hätää, huolta ja kärsimystä. Kukaan ei valitse köyhyyttä, sairautta tai työttömyyttä. 

Lanseeramme Erilainen mingle -tapahtumassa 25.6.24 aloitepohjan syrjäytymisen ehkäisyn vaikutusarvioinnin edistämiseksi. Tämä tarkoittaa, että kuntien, hyvinvointialueiden ja muiden päättävien toimijoiden päätöksiä tulisi arvioida syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta, kuten jo tehdään lapsivaikutusten ja ympäristövaikutusten osalta. Näin huolehditaan siitä, että kaikilla on mahdollisuus pysyä mukana yhteiskunnassa ja toimia sen jäsenenä. 

Erilainen mingle -verkoston puolesta

Peppi Tervo-Hiltula, Tatsi ry

Mirva Heino, Tukiranka ry

Jenni Passoja, Ruoka-apu.fi

erilainenmingle.fi

Juttu julkastu myös: Satakunnan kansa

Jätä kommentti