Homebase-toiminta jatkuu Lahdessa

STEA-rahoitteinen Homebase Lahti -hanke päättyi ja Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry:n osalta kimpsut ja kampsut on aika pistää pakettiin.

On tammikuu 2023. Aleksanterinkadulla Lahdessa käy kuhina. Homebasen työntekijät Crista Ervamaa, Anna Sillanpää ja Timo Luostarinen pakkaavat autoon tulostimia, tietokoneita ja mappeja. Homebase-hanke on päättynyt ja Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry:n osalta kimpsut ja kampsut on aika pistää pakettiin. Toiminta Lahdessa ei kuitenkaan ole päättymässä: lokakuussa 2021 perustettu Homebase ry ottaa toimintavastuun Lahden kaupungin myöntämällä rahoituksella vuonna 2023. Jatkossa toimintaa on tarkoitus kehittää hankerahoituksella. Mutta nyt on tarkoitus katsoa taaksepäin: millainen oli Homebase Lahti -hanke? 

Kohtaavassa työssä koronan aikana

Kun Homebase-hanketta suunniteltiin, kukaan ei ollut vielä kuullutkaan koronasta. Oli tunnistettu, että Lahdessa päihdetoipujille kaivattaisiin uusi paikka, jossa voisi harjoitella arkitaitoja, saada vertaistukea ja jakaa kokemuksia päihdetoipumisesta. Homebase avasi ovensa syksyllä 2019 ja STEA-rahoituksen hanke sai vuoden 2020 alusta. 

Homebasen toiminta perustuu kohtaamisille. Koronan sulut iskivät siis uuteen toimintaan, sen konseptointiin ja käynnistämiseen kovaa. Tästä osoitus on viimeisen vuoden kävijämäärien merkittävä kasvu. Koronarajoitusten aikana päivän aikana saattoi käydä enimmillään 10 kävijää, mutta loppuvuodesta 2022 kävijöitä saattoi käydä jo tuplaten tai jopa kolminkertainen määrä. 

Homebasen toiminta ja sen tarve tunnustettiin alueella nopeasti, ja Yle Lahti teki Homebasesta juttuja syksyllä 2022 medioihinsa.

Yksilötyö tunnistettiin erityisen tärkeäksi kävijän ensimmäisillä kerroilla ja siihen panostettiin. Tämä lisäsi toimintaan sitoutuneiden (useita käyntikertoja) määriä merkittävästi. Hankkeen aikana havaittiin osallistujamäärien kautta, että esimerkiksi vertaistoimijoiden sitoutuminen oman toipumisen aikana on heikompaa kuin hanketta suunnitellessa ennakoitiin. Tämän vuoksi vertaistoimijoiden tai vapaaehtoisten avulla ei voitu mahdollistaa muuta toimintaa, vaan toimintaa veti aina palkattu työntekijä. Myös pienryhmätoimintaan osallistuminen ja tiettyyn aikaan sitoutuminen oli kohderyhmälle vaikeaa, ja siksi pienryhmätoiminnasta luovuttiin. Tähän ei vaikuttanut osallistujien mahdollisuus suunnitella itse toimintaa, sen aikaa tai sisältöjä.

Kävijäpalaute arvokkaana työkaluna

Homebasella tehtiin säännölliset asiakaskyselyt ja haastattelut kävijöille. Lisäksi toimintaa arvioitiin ohjausryhmän toimesta sekä yhteistyökumppaneille tehtyjen kyselyjen myötä. Tietoa saatiin myös Lahden kaupungin Hyvinvointikyselystä. Työntekijöiden havainnot keskittyivät havainnointiin muutoksessa toiminnasta, retkahtamisenestämisentyössä sekä muodostuneissa ihmissuhteissa ja niistä koetussa voimaantumisessa. Toimintaa arvioitiin yhdessä talopalavereissa sekä toiminnansuunnittelussa osallistujien kanssa.

Arkitaidot olivat yksi keskeinen toiminnan tavoitteista. 72% kyselyyn vastanneista (n=28) koki arjenhallinnan parantuneen toimintaan osallistumisen myötä. Kävijäkyselyn avoimien vastauksien mukaan osallisuus tulee parhaiten esille arjen toiminnassa, ruokailuissa ja yhdessä tekemisessä. 86% on saanut ystäviä Homebasessa. 

Hankkeella haluttiin vähentää myös päihdekäyttäjien kokemuksia arjessa pystyvyydestä osana yhteiskuntaa. 47% Lahden kaupungin toteuttamaan Hyvinvointikyselyyn vastanneista Homebasen kävijöistä vastasi, että suvaitsevaisuus lisäisi heidän turvallisuudentunnettaan. Suvaitsevaisuus on toimeentulon ja yhteisöllisyyden jälkeen painottunein vastaus kysyttäessä turvallisuudentunteen lisäämisestä. 

Päihdetoipujat julkisessa keskustelussa

Keskustelu päihdetoipujien ja päihdepolitiikan ympärillä on vilkasta, joten toipujien kokemuksille ja toimiville sekä taloudellisesti kustannustehokkaille malleille on kysyntää. Homebasen mallinnuksen mukaisesti toiminta on euromääräisesti mitattuna edullisempaa kuin esimerkiksi päihdevieroituksessa vietetty vuorokausi. 

Henkilökohtaisen tuen avulla esimerkiksi muiden palveluiden piiriin pääseminen ja uskaltaminen ovat Homebasen kävijöillä kokemuksena vahvistuneet. Tämä käy esille haastatteluista sekä havainnoimalla saaduilla tuloksilla. Osa kävijöistä on kaivannut tukihenkilöä esimerkiksi Kelassa tai TE-palveluissa asiointiin mukaan.

Suomi on jo surullisen kuuluisa etenkin sen tilastojen hälyyttävistä määristä nuorten huumekuolemien osalta. Toiminta Homebasella osoittaa, että päihdetoipumisen tie on pitkä, ja siihen tarvitaan yhteisöllisyyttä. Yksin jäädessä tai yksinäisyyttä koettaessa retkahtamisen todennäköisyys kasvaa. Jotta mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan vahvistuu, on kehitettävä, tuettava ja mahdollistettava resursseja monenlaisille poluille. Yksi niistä polkujen pysäkeistä voi olla Homebasen kaltainen tila päihdetoipujille. 

Tatsi toivottaa onnea ja menestystä Homebase-tilalle. Oletko kiinnostunut Homebasen konseptista? Lue lisää tatsi.fi/nuoret-tyottomat/homebase-lahti/ 

Artikkeli on julkaistu Tatsi-lehdessä 1/2023.

Jätä kommentti